Д-р Симеонка Цацова
Специалист по детски болести в София, кв Слатина

Имунизация на бебета

Съгласно актуалния Имунизационен календар на Р. България се провеждат задължителни профилактични имунизации и реимунизации на определена навършена възраст, а именно:

  • всички новородени се имунизират с ваксини срещу туберкулоза /БЦЖ / и хепатит Б до изписването им от родилния дом;
  • на едномесечна възраст се поставя втората доза от ваксината срещу хепатит Б;
  • при навършване на 2, 3, и 4 месечна възраст децата се ваксинират срещу дифтерия, тетанус, коклюш и полиомиелит;
  • на шестмесечна възраст се поставя трета доза ваксина срещу хепатит Б, с което имунизацията се счита завършена
  • между 7 и 10 месечна възраст на децата без белег от БЦЖ имунизацията в родилния дом се поставя отново същата ваксина, но след отрицателна туберкулинова проба;
  • при навършени 13 месеца децата се имунизират с комбинирана ваксина срещу морбили, рубеола и паротит
  • при навършени 16 месеца се провежда първата реимунизация срещу полиомиелит, както и тази срещу дифтерия, тетанус, коклюш. Срокът за завършването им е до 24 месечна възраст на детето.

Периодът от 2 до 6 годишна възраст е свободен от имунизации.